:

Свалят с 500 лв. таксата за старт на завод за фуражи

Свалят с 500 лв. таксата за старт на завод за фуражи
С 500 лв. ще бъде намалена таксата за старт на завод за производство на фуражи. Занапред бизнесът ще плаща по 2000 лв., вместо 2500 лв. Това става ясно от проект за промяна на таксите, събирани от Българската агенция за безопасност на храните, приет днес от кабинета "Борисов". 
"В сектор фуражи са предвидени намаления на таксите за одобрение и регистрация. За одобрение на обект за производство на фуражи, включително и за одобряване на оператори, извършващи деконтаминация и детоксикация на фуражи, таксата пада от 2500 лв. на 2000 лв.", съобщава правителствената информационна служба. Намалява се и таксата за промяна на одобрение на обект за производство на фуражи или допълване на дейността им. За регистрация, или промяна на регистрация на обект за производство на фуражи или допълване/замяна на дейност тя става 710 лв. при 890 лв. към момента.
 
От 16 на 15 лв. се намалява размерът на таксите, събирани при проверка за изпълнение на дадено предписание. Прецизирани са текстовете, с които се описват дейностите по процедурите за издаване на лиценз за употреба на ветеринарно медицински продукти (ВМП), прехвърлянето на права върху лиценз за употреба на ВМП, промяна на лиценз за употреба по национална процедура, децентрализирана процедура и процедура за взаимно признаване, както и за подновяване на лиценз за употреба на някои ВМП, без да е извършвана промяна в размерите на таксите.
 
Намалява се и размерът на таксата при издаване на удостоверение за внос/износ от трети страни на активна субстанция, като той се уеднаквява с размера на въведените такси съгласно ЗВД за издаване на сертификат за произход и свободна продажба на ВМП и/или активна субстанция, добавят от пресслужбата на правителството.
12:21ч. 28.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.