:

Св. Синод забрани митрополии, църкви и манастири да кандидатстват по ПРСР 2014-2020 г.

Св. Синод забрани митрополии, църкви и манастири да кандидатстват по ПРСР 2014-2020 г.

Трапезарията за бездомни на отец Иван в Нови хан се поддържа от дарения и програми.

В официалния сайт на Св. Синод се съобщава, че на заседание в петък Светия Синод на БПЦ е разгледал Наредбата за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

След проведено гласуване Св. Синод

Р Е Ш И:

Във връзка с несъгласие на Св. Синод с определени условия в новата Наредба за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Св. Синод на БПЦ-БП забранява на всички поделения: митрополии, църкви, манастири и др. да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г.

В съобщението на БПЦ не се посочва от какво точно са недоволни, но най-вероятно причината е в орязването на дублираното финансиране на едни и същи проекти с евросредства, след като вече са получили бюджетно финансиране - предполага Медиапул.

Това поне е бил един от силно дискутираните въпроси от страна на представители на църквата по време на обсъждането на проекта на наредбата, проведено на 15 януари в Министерството на земеделието и храните.

Протоерей Михаил Ханджиев обръща внимание, че всички православни храмове получават субсидии и помощи за ремонти от по няколко хиляди било от Дирекцията по вероизповеданията, било от общината, било от държавния бюджет.

Според него изискването да не се дублира финансирането ще лиши църквата от достъп до евросредствата.

Според заложените в проектонаредбата изисквания стопроцентова бъзвъзмедна помощ ще получат онези обекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи,

Имащите постъпления храмове ще получат 75% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, което също се явява проблем за църквите, които имат приходи от продажба на свещи, кръщенета, опела и четения за здраве или заупокойни молитви.

От МЗХ официално съобщиха: На 15 януари 2016 година се проведе заседание на работната група по мярката, на което присъстваха й представители от работната група към Светия Синод на БПЦ-БП , които взеха активно участие в обсъждането на документа. Стенограма от заседанието е качена на сайта, непосредствено след провеждането му (Вижте я ТУК).

Министерство на земеделието и храните кани представителите на Светия Синод на БПЦ-БП на среща с ръководството и експерти на 8 февруари (понеделник)  2016 г., за да обсъдим отново техните предложения и искания.

11:45ч. 06.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.