Инициатива:

Сдружението на общините готви наредба за опазване на реколтата

Сдружението на общините готви наредба за опазване на реколтата

Националното сдружение на общините (НСОРБ) започва работа по подготовката на примерна общинска Наредба за опазване на селскостопанското имущество. Сроковете за приемането й ще бъдат кратки, с мотив че стартирането на реколтата ще започне скоро (б.р. за някои видове растителни продукти прибирането на реколтата практически стартира отдавна). В работата ще се включат по документа ще се включат Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието и горите.

Примерната наредба ще има препоръчителен характер за общините, като тя ще може да се адабтира според местните условия, уточнява НСОРБ.

За написването на наредбата сдружението събира водещи общински практики и нормативни документи по въпроса, за да бъдат включени в текстовете.

НСОРБ очаква предложения (приета наредба или проект, раздел или конкретни текстове) на ел. адрес: s.petkov@namrb.org или на факс на сдружението 02/ 943 44 31 до 15 юни 2016 г.

Изпратените наредби или проекти на такива ще бъдат поместени на електронната страница на НСОРБ в специално обособен раздел.

10:43ч. 08.06.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.