На форум:

Сдружение настоява за по-висок бюджет за селските райони

Сдружение настоява за по-висок бюджет за селските райони

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) настоява за увеличаване на националното съфинансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) с цел увеличаване на общия бюджет на програмата. Това обявиха от организацията ден преди официалното откриване на четвъртата национална среща на земеделските производители, която ще се проведе във Варна.

"В новия програмен период европейските средства са намалени с 20%, а националното съфинансиране е минималното възможно. На този фон само за един прием по подмерки 4.1 и 4.2 е деклариран инвестиционен интерес за близо 4 млрд. лв.", посочва АЗПБ.

"Асоциацията настоява за увеличаване на средствата от националния бюджет, тъй като към момента бизнесът демонстрира изключителна готовност за инвестиции и доверие в бизнес средата. При промяна на ситуацията обаче тези намерения могат да отпаднат и възможностите за модернизиране на българското и увеличаване на добавената стойност за икономиката да бъдат пропуснати", посочват от организацията.

АЗПБ предлага създаване на комисии за оценка на референтните цени, които се прилагат при кандидатстване с проекти по ПРСР. Настоява също и за включване на възможностите за напояване по подмярка 4.1.

12:51ч. 09.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.