Гратис::

Седмица отсрочка на общините за заеми по селската програма

Седмица отсрочка на общините за заеми по селската програма

Правителството удължи с по една седмица крайните срокове – до 18 декември и до 23 декември на текущата година, в които се предоставят безлихвени заеми на общините и се превеждат одобрените суми от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007- 2013 г.

Решението на Министерския съвет, взето в сряда, дава възможност на общините да се ползват от средствата по безлихвен заем за погасяване на задълженията си по проектите, финансирани от селската програма.

Разплащателната агенция ще работи извънредно и с удължено работно време, за да може да се обработят всички постъпили заявки за плащане в последната година от програмния период.

С актуализацията на бюджета за тази година се отпускат допълнително близо 111 млн. лв. за покриване на разходите за ДДС по общинските проекти на ПРСР.

Отделно Държавен фонд "Земеделие" получава допълнително 370 млн. лв. за да може да разплати всички изпълнявани проекти по селската програма.

14:38ч. 02.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.