:

Скицата на нива поевтинява, на сграда - поскъпва, с 30% по-евтино по имейл

Скицата на нива поевтинява, на сграда - поскъпва, с 30% по-евтино по имейл

Информацията на електронен носител ще бъде с 30% по-евтина от тази на хартия

Скица на поземлен имот, който не е в урбанизирана територия, поевтинява от 10 на 5 лв., когато е на хартия, и до 3,50 лв., когато се предоставя в електронен вид например по имейл.

Това предвиждат промени в тарифата за таксите от кадастралната карта и кадастралните регистри, от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд и регистрите на правоспособните лица, пише в. „24 часа“.

Скица за такъв имот, но в град или село сега е 30 лв., като ще стане 20 лв. на хартия и 14 на електронен носител.

Поскъпва обаче скицата на сграда - сега е 10 лв. на хартия, ще стане 20, а на PDF - 14.

Скиците на имоти, както и всякакви други документи, които се издават от Министерството на регионалното развитие и от областните управители, които са на електронен носител, ще бъдат с 30% по-евтини от тези на хартия, предвижда проектът.

За поевтиняването им в зависимост от носителя, на който се издават, за първи път съобщи пред в. “24 часа” още през лятото министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Една от най-скъпите услуги е издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и регистрите.

Цената за документ на хартия е 50 лв., а на PDF формат - 35 лв. Таксата се събира за всеки нов обект или за всеки, за който се изменят данните.

Ако се правят изменения накуп за проект, който съдържа повече от 50 нови или изменени обекта, се събира таксата, намалена с 50 на сто.

Половин такса се събира и за всеки премахнат обект. Услугите от кадастралната карта и кадастралните регистри се предоставят като справки или официални документи. Справките са в цифров вид и таксите за тях са по - ниски, отколкото тези за официалните документи.

В съдържанието на скицата за поземлените имоти са включени и специализирани данни за категория на земята, отдел, подотдел. По този начин след преминаване на обслужването с кадастрална информация от Министерството на земеделието и храните към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за потребителите няма да настъпят затруднения или финансова тежест.

От Министерството на регионалното развитие припомнят, че с промените в закона за кадастъра една от целите е да се облекчат гражданите и бизнесът и в общините да не им искат скици на имоти. Общините и нотариусите ще имат електронен достъп до кадастъра и да ги вземат оттам.

11:21ч. 15.10.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.