Компенсации за бедствия:

Скромни 100 хил. лв. за компенсиране на погинали кошери и животни

Скромни 100 хил. лв. за компенсиране на погинали кошери и животни

Скромните 100 000 лева е заделил фонд "Земеделие" за държавна помощ, с която ще се компенсират материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.

Заявления за подпомагане ще се приемат от 15 до 26 февруари.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, включени в регистъра на издадените констативни протоколи за унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери и пчелни семейства през 2015 г., изготвен от МЗХ.

Срокът за изплащане на помощта по одобрените заявления е до 15 март 2016 г.

14:39ч. 02.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.