Съпътстващ бизнес: :

Сладкарски цех и кафе-сладкарница с финансиране по мярка 6.4

Сладкарски цех и кафе-сладкарница с финансиране по мярка 6.4

През 2016 г. ще бъде отворен приемът по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”  по ПРСР 2014-2020.

Тази мярка е една от най-очакваните, от представителите на малкия семеен бизнес, тъй като предоставя наистина добри финансови условия за реализирането на проект в сферата на селския туризъм, производствените дейности, занаятчийството и услугите на територията на селски район.

През изминалия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подобни проекти можеха да бъдат реализирани по мярка 311 и 312.

Бенефициенти по Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” могат да са новосъздадени или действащи микрофирми (с персонал до 9 човека включително), със седалище в селска община.

В случай, че кандидатът е регистриран земеделски производител, то задължително неговото стопанство трябва да има стандартен производствен обем (СПО) над 8 000 евро.

Безвъзмездната финансова помощ ще бъде в размер до 75 % от общите допустими разходи и до 200 000 евро. Ще се финансират разходи за строително монтажни работи, обзавеждане и оборудване.

Финансират се също разходи за проектиране и консултантски услуги за разработка на бизнес план и управление на проекта.

Потенциалните кандидати е необходимо вече да започнат да подготвят проектите предвид времето, което е необходимо за работата на проектантите по разработка на строителната документация, съгласуването ѝ с местните ВиК и ЕЛ дружества и с

По проекта може да бъде закупено цялото необходимо обзавеждане и оборудване, като например професионални кафе машини, прибори, маси и столове, климатици, хладилни витрини, телевизори, компютри и софтуер. Също така ще може да се обособи детски кът с всички необходими атракциони.

08:55ч. 24.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.