Възможност:

След износа на фуражи за Русия, ще атакуваме Китай

След износа на фуражи за Русия, ще атакуваме Китай

След като за първи път през 2016 г. България изнесе фуражи за Русия, сега се откриват възможности за експорт в Китай. Това стана ясно след подписването в Будапеща на двустранен протокол между заместник-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева и Джъ Шупин,министър на Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на Китайската народна република /ГАНКИК/. Документът влиза в сила от датата на неговото подписване и ще е със срок на валидност  пет години.

В момента край Добрич се строи нов фуражен завод, чиято продукция ще е за износ в Китай. Инвестицията е българо-китайска. Какви са изискванията за стъпване на този пазар?

На първо мсто производителите трябва да имат система за анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP) или система за управление на качеството, а също и да прилагат система за обратно изземане на продукта и за проследяване. Целта е да има строг контролът върху суровините, производството, преработката, съхранението, транспортирането и хигиената на съоръженията за временно съхранение, за да се избегне опасността от замърсване с почва, животински трупове и оборски тор, растителни и животински остатъци.
Второто условие е фуражните предприятия да са одобрени или регистрирани от БАБХ. Комбинираните фуражи на растителна основа и фуражните добавки могат да се изнасят за Китай само след като ГАНКИК одобри преработвателните предприятия, препоръчани от МЗХГ.

 

20:29ч. 27.11.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.