Родна селекция :

След „Розово сърце“, нов сорт пипер - "Ивайловска капия"

След „Розово сърце“, нов сорт пипер -

Ивайловската капия е най-новият български сорт пипер, който след двегодишни изпитвания излиза на пазара.„Този сорт няма нищо общо с вносните – това е българска капия, крехка, вкусна и ароматна, подходяща за туршии и консумация в сурово състояние“, коментираха производители от Пазарджишко, които вече са пробвали семената експериментално.

Ивайловската капия е съвместен сорт на Опитната станция по поливно земеделие -Пазарджик и Института по зеленчукови култури „Марица“- Пловдив.

Създаден е чрез многократен индивидуален и линеен отбор в местна популация от Пазарджишкия район от авторски колектив в състав доц. д-р Христина Георгиева, доц. д-р Величка Тодорова, проф. д-р Стойка Машева, проф. д-р Галина Певичарова и гл. ас. Ана Самодова.

През 2016 г. приключи успешно двугодишното изпитване на сорта за „Различимост, Хомогенност и Стабилност“ в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и предстои издаването на сертификат от Патентното ведомство на Република България, каза за AgroLife.bg  доц. д-р Величка Тодорова.

Тя поясни, че основното производство на пипер в България (около 60 - 80% от площите) се осъществява със сортове тип „Капия“, чийто плодове се използват в техническа и ботаническа зрелост и са търсени не само на вътрешния, но и на международния пазар.

Сорт „Ивайловска капия“ е подходящ за отглеждане по технология за средноранно полско производство, но би могъл да се развива много добре и в полиетиленови оранжерии за получаване на по-ранна продукция. За успешното си развитие изисква наносни, ливадно-канелени и канелени горски дълбоки почви с богато съдържание на хумус и на макроелементите азот, фосфор, калий и в минимално количество на калций, магнезий, желязо и други микроелементи. Почвата трябва да е водопропусклива, влагоемна, бързо затопляща се и с неутрална до слабо алкална pH реакция.

Подобно на останалите сортове пипер Ивайловската капия е взискателна към предшественика си. Последователното отглеждане на пипер след пипер (монокултурно отглеждане) или след други култури от сем. „Картофови“ води до рязко понижаване на добивите и влошаване на качеството на продукцията, предупреди доц. Величка Тодорова. Много добри предшественици са представители от сем. „Бобови“ и „Житни“, тъй като оставят почвата чиста от плевели и с подобрена структура.

Сортът формира растения с индетерминантен растеж, със здраво стъбло, с две-три разклонения от първи порядък. Характеризира се с висящи, едри, едновърхи плодове. При надлъжен пререз те имат триъгълна форма, а при напречен – кръгла. Окраската на плодовете преди зрелост е зелена до тъмнозелена, а в зрелост – наситено червена. Плодовете са много атрактивни и се отличават с лъскава и гладка повърхност.

Ивайловска капия е високопродуктивен сорт, който се характеризира с по-добри морфологични характеристики на плода – средно тегло, дължина, диаметър при основата и дебелина на перикарпа (стената на плода). Също така се отличава и с високи химико-технологични качества на продукцията - съдържание на багрила в свежата продукция, беляемост на кожицата, дебелина на перикарпа  и обща сензорна оценка след преработка в печена капия . Продукцията може да се ползва в свежо и преработено състояние – печене, мариноване, за лютеница и др.

 

18:38ч. 04.02.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.