Е-услуги за бизнеса няма:

Службата по зърното "усвои" 423 хил. лева и се "изпари"

Службата по зърното

Националната служба по зърното (НСЗ) „усвои“ 423 694,74 лева по европроект на кръгли маси като на тази снимка и... се изпари. Службата вече е закрита и дейността й минава към агенцията по храните (БАБХ), но резултатът от усвоените пари все още се вижда на сайта на НСЗ. Сайтът работи, но не и регистрите и електронните услуги, за които са похарчени средствата по Оперативна програма „Административен капацитет“. Няма следи от регистри и е-услуги и на сайта на БАБХ.

С две думи, за бизнеса резултатът от проекта е на геврека нулата. За администрацията, която е фактурирала 423 694 лв. като усвоени от еврофондовете, нещата сигурно са като на геврека плънката.

Проектът стартира през юни 2014 г. с уморазбъркващото и затормозяващо наименование „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, чрез внедряване на информационна система и 7 електронни административни услуги в Национална служба по зърното“. Всъщност, дори става дума за общо 14 електронни услуги – по 7 за бизнеса и 7 за гражданите.

Според информацията от заключителната пресконференция за проекта от 29 септември 2015 г.: „По този проект НСЗ изгради нова информационна система и въведе нови електронни административни услуги. Това ще позволи модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и бърза комуникация с другите администрации.“

В момента модерното и качественото обслужване и бързата комуникация се изразяват в надпис на монитора на компютъра: „Няма достъп до тази уеб страница“, когато някой се опита да отвори регистрите.

А пак според заключителната конференция услугата е трябвало да стартира от октомври 2015 г. Вероятно и в Брюксел така си мислят. Проектът е приключен.

 

09:00ч. 02.02.2016г.
j

Цифрата ви не е вярна. Проверете си източниците.

jfh
12:53ч. 23.02.2016г.

Оставете коментар: