Иновации:

Софтуер съветва как да ограничите замърсяването от фермата

Софтуер съветва как да ограничите замърсяването от фермата

Софтуер, който помага на фермерите да организират по-добре стопанствата си и да ограничат максимално замърсяването на околната среда от тях, разработиха експерти от Ирландия, Испания, Португалия, Франция и Шотландия.

Приложението, наречено Batfarm, предлага различни стратегии за това как да се намали замърсяването при отглеждане на домашни животни – прасета, пилета и крави. Посредством симулации потребителите могат да проучат различните възможности за всяка ферма, така че всеки да избере най-подходящия вариант за своя индивидуален случай. Взети са под внимание различните специфики на фермите – например помещенията за животните или съхранението, обработката и приложението на торове и т.н.

Всички тези особености са заложени в софтуера на Batfarm. Програмата предлага стратегии за храненето на животните (например как да регулирате приетите количества протеин и фосфор или какви са различните етапи при хранене). Включени са и различни предложения относно помещенията за животните (например във връзка с цялостния им вид, подовата настилка и т.н.) или пък за съхранението на оборския тор, както и всякакви полезни практики.

Програмата прави още изчисления за консумацията на храна, вода и енергия от животните, за тяхната производителност (в живо тегло, яйца, месо, мляко), за това какви количества амоняк, азотен оксид и метан са излъчили и т.н. Тези показатели дават възможност за сравняване на различни ситуации.

За да направи максимално точно сравнение, системата използва стойности, зададени по подразбиране, съобразно региона, като при необходимост, те могат да бъдат променяни. Става въпрос за зоотехнически и климатични особености, като идеята е да се отчетат абсолютно всички фактори на влияние. Изчислителната програма е насочена както към обикновени, така и към по-напреднали потребители. Самото приложение Batfarm може да се изтегли безплатно на адрес http://www.intiasa.es/es/batfarm-software. Всички насоки и препоръки за работа за достъпни при сваляне.

Благовеста МАРИНОВА

 

08:15ч. 29.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.