Добре е да знаете:

Спанакът няма да поникне при температура на почвата под 5-6 градуса

Спанакът няма да поникне при температура на почвата под 5-6 градуса

Обикновено хората си обясняват ниската кълняемост на спанака през пролетта с лошото качество на семената, но често истинската  причина е друга. Лошото развитие на растенията понякога се дължи на липсата на достатъчно топлина в почвата.

Как да измерим топлината в нея? Температурата в горния слой на различни дълбочини -  2, 5, 10 и 20 см, се измерва с термометри на Савинов, т.нар. коленчати. Те имат цилиндричен резервоар, като носещата тръбичка е удължена, в зависимост от дълбочината, на която се поставя термометърът. Малко под коляното му има пръстеновидно разширение, до което уредът се заравя.

Трябва да се знае, че за доброто поникване на растенията термометърът трябва да показва 5-6 градуса. Температурните колебания проникват толкова по-дълбоко в почвения слой, колкото продължителността им е по-голяма. Ако настъпи рязко затопляне на времето за 2–3 дни и след това захлаждане, то ефектът от затоплянето ще се прояви на не повече от 10 см дълбочина. Ако топлата вълна продължи около седмица, затоплянето ще е на 20 см.

Може да ускорите процесите, като прекопаете. Това ще подобри структурата на почвата и ще създаде условия за повишаване на температурата.  Сеитбата не бива да се отлага, защото ще се отрази зле на добивите. Има и опасност от преждевременно стрелкуване.

Спанакът се сее разпръснато или на редове в плитки браздички. Разстоянието между редовете е около 15 см. Браздите се зариват с гребло. За да се получи подходяща гъстота на растенията на 1 дка не трябва да се сеят повече от 1,2-1,5 кг семена с нормална кълняемост (90-95%).

За нашите климатични условия са подходящи студоустойчивите сортове с бърз темп на растеж както през есента, така и в ранна пролет и с късно стрелкуване. В практиката са се наложили сортовете „Матадор 15/29“, „Матадор“, „Едър зимен“ и „Хемус“.

09:48ч. 04.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.