В оставка:

Спряха строителството на завод за компост край Карнобат

Спряха строителството на завод за компост край Карнобат

Проектът на фирма „Агрошанс“ за изграждане на високотехнологичен завод за компост край Карнобат навлезе в задънена улица и вероятно скоро няма да се осъществи. На 18 ноември 2016 г. министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева отмени решението на РИОСВ Бургас, че инсталацията не се нуждае от оценка за въздействие върху околната среда. Екоинспекцията ще трябва да събере допълнителна информация за проекта и да прецени дали трябва да се извърши ОВОС.

Причината за решението е недоволството на местната общественост от бъдещата инвестиция. Срещу проекта е подадена жалба от кмета на Карнобат Георги Димитров, народния представител Стефан Кенов, и общинските съветници Стефан Хазърбасанов, Жанета Димова, Ваня Димитрова, Душан Няголов и  Красимир Трифонов. Според жалбоподателите проектът предвижда да се изгради инсталация с капацитет над 10 тона на денонощие, което подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда. Не е предвидено строителство на пречиствателно съоръжение. В инвестиционното предложение  липсва яснота относно произхода и начина за снабдяване с основната суровина за производство – птичи тор.

Инвеститорите отхвърлят тези твърдения. Според тях това е модерна американска технология за бързо компостиране, при която биоторът се получава за 3 денонощия при пълно оползотворяване на подадената суровина. Компостът се получава в закрито помещение от 55% слама, 5% дървесен чипс и до 40% птичи тор. Капацитетът на производството е 40 т компост дневно, като съотношението на съставките в него зависят от предназначението му. Цялото производство – от извозването на суровината до товаренето и извозването на готовия продукт ще протича на закрито, което не създава рискове за околната среда.

След запознаване с доказателствата по преписката и доводите на страните обаче министър Василева отменя решението на РИОСВ-Бургас от 14 септември 2016 г. и го връща за ново произнасяне. Директорът на екоинспекцията трябва да изисква допълнителна пълна и подробна информация от възложителя, като отчете получените в хода на процедурата негативни становища.

16:52ч. 18.11.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.