Вижте как:

Срокът за заявления по директни плащания се удължава до 31 май

Срокът за заявления по директни плащания се удължава до 31 май

Окончателното решение ще бъде взето след като ЕС одобри Регламент за всички държави членки, които искат промяна на срока.

Министерство на земеделието и храните ще удължи срока  за подаване на заявления за подпомагане по Кампания`2016 за директни плащания до 31-и май без санкция и до 27-и юни с 1% санкция за всеки просрочен работен ден.

До това решение се стигна след проведени консултации със земеделските производители, асоциациите и браншовите организации в сектора. Министерството разгледа и се съобрази с предоставените от всички страни становища.

Във връзка с изпълнение на това решение ведомството ще спази всички необходими процедури за промяната.

Това е вторият вариант, представен за обществено обсъждане с бранша и води до частично удължаване на срока по кампанията - вижте по-долу.

Решението за удължаване на срока ще бъде взето след като Европейския съюз приеме Регламент, който да даде възможност на държавите членки на базата на национално решение да удължат периода за подаване на заявления.

Припомняме, че при първия вариант не се предвиждаше  удължаване на срока, а при третия вариант - максимално удължаване до 15-и юни.

 До момента по кампания`2016 протича нормално, като подадените заявления са над 93 хил., а заявените площи са над 3 млн. и 200 хил. ха.

В процентно отношение това са повече от 86 % от общата площ одобрена за подпомагане през 2015 година.

Припомняме Вариант ІІ

Втори вариант е частично удължаване на срока като крайните дати са 31-и май (без санкция) и 27-и юни с 1% санкция за всеки просрочен работен ден след 31 май 2016 г.

При този вариант в хода на кампанията ще бъдат променени условията на провеждането й, ще се наложи и промяна в действащото законодателство.

Промяна се налага и в периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80-те дни при удължаване на срока за 2016 г. ще са от 28-и юни до 15-и септември 2016 г.) и схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100-те дни ще са от 28-и юни до 5-и октомври 2016 г.)

На 27-и юни ще се смени предварително обявената дата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си.

При този вариант от министерството посочват, че може да има затруднение при графика на контрола на условията за диверсификация на културите. Периодът на контрол следва да бъде от 15-и май до 15-и юли, независимо от сроковете за подаване на заявления.

Друг недостатък, който отбелязват от МЗХ, е опасност от забавяне на графика за обработка на заявленията, в това число анализ на риска, кръстосани проверки, изпращане на уведомителни писма за застъпвания, разрешаване на казусите със застъпвания.

Така има възможност за забавяне в изплащането на директните плащания.

19:00ч. 10.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.