Облекчение:

Срокът за регистрация на фирма се съкращава на 2 дни

Срокът за регистрация на фирма се съкращава на 2 дни

Промяната е записана в Закона за търговския регистър.

Срокът за регистрация на фирма се съкращава от досегашните 5 на 2 дни. Това е една от реализираните от Министерство на икономиката мерки в подкрепа на бизнеса през 2015 г., съобщиха от пресцентъра на ведомството. 

Очаква се промяната да има положителен ефект върху предприемачеството и цялостното подобряване на бизнес средата. Съкращаването на сроковете за регистриране на фирма до 2 дни се прави с промяна в Закона за търговския регистър (ЗТР).

Приетият Закон за изменение и допълнение на ЗТР постановява, че заявленията за вписване на първоначална регистрация на предприятие ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър.

Произнасянето и получаването на Единен идентификационен код на предприятието ще се извършва незабавно след разглеждане на заявлението.

При необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълна или некоректна документация, законът позволява това да се случи в рамките на допълнителни 3 дни.

22:55ч. 15.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.