:

Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната

Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната

Прави се за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели.

Министерство на земеделието и храните стартира предвиденото за 2016 г. ново самолетно заснемане, съобщиха от пресцентъра.

Същото е планирано да обхване около една четвърт от територията на страната и е част от изпълнението на четиригодишен проект за изготвяне на нова цифрова цветна ортофото карта (ЦОФК) на цялата страна, до 2019 г.

Съгласно изготвен от изпълнителя график, заснемането за 2016 г. трябва да приключи до края на месец септември и обхваща части от области Перник, София, София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил (съгласно приложената карта, между двете зелени хоризонтални линии).

Заснемането се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото високо качество на получената цифрова ортофото карта.

В резултат на дешифрацията (разчитане) на новата ЦОФК, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.

23:37ч. 15.09.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.