Наследство:

Стартира прием на проекти за ремонт на храмове с пари от селската програма

Стартира прием на проекти за ремонт на храмове с пари от селската програма

Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Документи ще се приемат до 3 юни в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Общият размер на помощта по този прием е 25 милиона евро.

Подмярка 7.6 има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. Финансовата помощ се предоставя за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение.

Допустими са и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

16:06ч. 09.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.