:

Стопаните вече регистрират правните основания за ползване на земята

Стопаните вече регистрират правните основания за ползване на земята

От 1 октомври започна регистрирането на правните основания за ползването на земеделските земи. Това е задължително действие за всички стопани, които кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания.

Изискването е заложено в чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Крайният срок е 15 февруари 2016 г.

Регистрацията се извършва в общинската земеделска служба по местонахождение на имотите.

Правното основание за ползване на земеделски земи се доказва с нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, договори за аренда, наем или лизинг, договори за предоставяне на земи на кооперация и др.

Земеделските стопани, които са и собственици на имотите, подават и декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

16:19ч. 05.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.