Друга възможност:

Субсидии за хуманно отношение към животните

Субсидии за хуманно отношение към животните

За животновъди с едър и дребен рогат добитък - заявления се приемат от 21 март до 12 юни за срок 5 години.

От 21 март 2016 до 12 юни 2016 животновъдите, отглеждащи едър и дребен рогат добитък, ще могат да подават заявления по мярка 14 - "Хуманно отношение към животните" и да получат допълнителни субсидии на бройка животно.

Заявленията трябва задължително да бъдат придружени от становище по чл 137 от Закона за ветеринарната дейност, което се издава от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

Много важно е да се предвиди, че издаването на становището става след проверка на ветеринарните органи и може да отнеме повече време, понякога месеци. Затова е препоръчително отрано да се подаде заявление за издаване на такова становище до БАБХ, откъдето ще обяснят подробно на желаещите какво е необходимо да направят.

Помощта по мярката е насочена към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози.

Чрез субсидиите по мярка 14 "Хуманно отношение към животните", ще се осигури по-дълъг период на пасищно отглеждане и повече свободно пространство в помещенията за отглежданите животни, което ще окаже благоприятно влияние върху животните, върху тяхното здраве и благосъстояние, ще се подобри жизнеността им и така ще се повиши качеството на произведената продукция.

Субсидията ще се предоставя за две дейности:

  1. За осигуряване на свободна подова площ най-малко с 10 % над задължителния стандарт - размерът на субсидията е предвиден да бъде: 

- за говеда - крави, биволи над 2 години - около 53.00 лв. на глава;

- за говеда от 6 месеца до 2 години - около 31.00 лв. на глава;

- за телета до 6 месеца - около 21.00 лв. на глава;

- за дребен преживен добитък (овце и кози) - около 13.00 лв. на глава;

  1. За осигуряване на свободно отглеждане на открито - размерът на субсидията е предвиден да бъде:

за говеда - крави, биволи над 2 години - около 48.00 лв. на глава;

за говеда от 6 месеца до 2 години - около 28.00 лв. на глава;

за телета до 6 месеца - около 19.00 лв. на глава;

за дребни преживни животни (овце и кози) - около 6.00 лв. на глава;

Според одобрения бюджет и броя на кандидатите, размерът на субсидията може да търпи промени.

Животновъдите, които желаят да участват по мярка 14 "Хуманно отношение към животните", ще трябва да поемат 5 годишен ангажимент.

Подробна информация в http://euroecoconsult.com

19:28ч. 05.01.2016г.
Д

глупости лъжат и нищо,без сусидии и всички търтей на работа

Дичко Дичков
17:35ч. 29.12.2017г.
д

дори и писането редактират,три корекции правих на това преди да го пусна

дичко
17:37ч. 29.12.2017г.

Оставете коментар: