За безопасност на храните и сигурност на потребителите:

Създава се единна обща рамка по цялата хранителна верига

Създава се единна обща рамка по цялата хранителна верига

Документът обхваща целият процес от първичното производство, здравеопазването и хуманното отношение към животните, здравето на растенията, както и всички етапи до получаването на крайния продукт, готов за консумация от хората.

Правителството предлага на Народното събрание проект на закон за управление на хранителната верига. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Законопроектът предвижда създаването на една обща рамка, която да регламентира конкретно компетентните органи, които провеждат политиката в тази област, органите, които осъществяват официалния контрол върху елементите на хранителната верига, и органът, извършващ оценката на риска.

Документът обхваща целият процес от първичното производство, здравеопазването и хуманното отношение към животните, здравето на растенията, както и всички етапи до получаването на крайния продукт, готов за консумация от хората.

Със Закона се постига ясно разграничаване на компетенциите и функциите на отделните органи, осъществяващи политиката и официалния контрол по хранителната верига, оценката на риска, както и взаимодействието и координацията между тях.

С него ще се повиши ефективността на официалния контрол върху безопасността на храните и сигурност за потребителите.

http://www.sunoil-bg.org/language/bg/uploads/files/documents__0/document_34391ea6d9a61635d750a50467219106.pdf

09:35ч. 09.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.