:

Създава се Национален съвет по храните с участие на всички браншови организации по веригата

Създава се Национален съвет по храните с участие на всички браншови организации по веригата

От 26 април новият Закон за храните е публикуван на официалния сайт на Министерството на земеделието и храните.

Новият Закон за храните ще доведе до по-висока степен на сигурност и доверие у потребителя за храните, които консумира и се предлагат на пазара. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при представянето на основните моменти в новия Закон за храните.

Тя подчерта, че Законът прилага структурата на Европейското законодателство в областта на храните. За първи път на територията на страната ще бъде регламентирана онлайн търговията, пускането на пазара на хранителни добавки и как ще се предлага месото в хранителните обекти.

Ще бъде създаден Национален съвет по храните, с присъствието на всички браншови организации в хранителната верига, като консултативен орган за приемане и провеждане на политики в областта на храните и тяхната безопасност.

Разработени са нови правила относно санкциите и наказанията за нарушения - увеличението е от два до осем пъти.

В новия Закон за храните за първи път се разписват изискванията при търговия с храни от разстояние. Всички онлайн търговци на храни ще подлежат на регистрация от Областите дирекции по безопасност на храните.

В новия закон са разписани изискванията към предлагането на охладено, неопаковано предварително месо - то трябва да се поставя на отделен щанд, със задължително предоставяне на информация за вида на месото с изрично посочване на понятието „охладено”, страна или място на произход, дата на месодобив и срок на годност.

Предвидено е транспортирането на храни от животински произход, хляб и хлебни изделия да се извършва само с регистрирани от БАБХ транспортни средства обозначени със съответния стикер.

Десислава Танева обяви, че от 26 април новият Закон за храните е качен на сайта на Министерство на земеделието и храните за обществено обсъждане.

Вижте пълното съдържание на сайта на МЗХ - рубрика Проекти на нормативни актове.

19:25ч. 26.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.