В сила от 10 май:

Такса от 30 стотинки до 1 лев за паша в защитени територии

Такса от 30 стотинки до 1 лев за паша в защитени територии

От 10 май 2016 г. е в сила намалената тарифа за паша на животни в държавни ливади, които се намират в защитени територии (природни паркове). Тарифата беше публикувана в "Държавен вестник" и влиза в сила в деня на обнародването й.

Според нея ще се плаща по 1 лев на декар за паша на едър рогат добитък, коне, катъри, магарета и мулета от всеки регистриран земеделски стопанин, който притежава над 10 животински единици.

За овце таксата ще е 50 стотинки на декар за стопани с над 10 животински единици.

За регистрирани фермери, които имат под 10 животински единици, независимо от вида им, таксата ще бъде 30 стотинки на декар.

Ако държавни ливади се ползват за добив на сено, а не за паша, тарифата е 1,50 лева на декар.

Според допълнителна промяна в наредбата, таксите се заплащат преди издаване на разрешителните.

13:51ч. 10.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.