Проект:

Таксите за водоползване леко нарастват

Таксите за водоползване леко нарастват

Таксите за водовземане при поливане на земеделски култури остават почти без промяна. Това се вижда от нова тарифа на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), качена за обществено обсъждане. От 1 януари 2017 г. при поливане на земеделски култури от обществен водоизточник ще се плащат по 0,0012 лв. на куб. метър. Ако е от самостоятелен водоизточник тарифата е 0,0014 лв. на куб. метър. За сравнение досега  за поливане на земеделски култури се плащаха по 0,001 лв. от повърхностен водоизточник.

По нов начин ще се калкулира цената на водата за животновъдните ферми. В момента те плащат по 0,001 лв. на куб. м, но от началото на новата 2017 година цената ще бъде 0,003 лв. на куб. метър.Тя ще расте през следващите години – 0,006 лв. за кубик от 2019 г. и 0,008 лв. на кубик от 2021 г.

Наскоро МОСВ предложи за обществено обсъждане и наредба, която въвежда норми за потребление и цели икономии на ресурса. Според тази наредба, ако фермерът е в утвърдените лимити, ще плаща по-малко. Ако обаче ги превиши, ще плаща 1,3 пъти по-скъпо. В сектор земеделие нормите  са фиксирани въз основа на хидрометеорологичните условия в различните части на страната, различните видове култури - полски, овощни, зеленчукови и етерично-маслени, както и от това дали фермерите поливат гравитачно, чрез дъждуване или капково напояване.

Въвежда се и диференциация  в таксите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водоизточници, като най-много ще плащат тези, които заустват в сухите дерата и язовирите.

08:55ч. 12.12.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.