Промени в закона предвиждат:

Тежки санкции за ветеринари и животновъди

Тежки санкции за ветеринари и животновъди

Какви са последните промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, одобрен за второ четене от парламентарната комисия по земеделие.

Парламентарната комисия по земеделие и храните прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Вносител на законопроекта е Министерския съвет, а промените бяха гласувани на първо четене в пленарна зала на 26 ноември 2015 година.

В мотивите на законопроекта е записано, че промените са продиктувани от:

- необходимостта за предоставяне на възможност за планиране на дейностите по профилактика на болестите по животните,

- навременно осигуряване на необходимите средства за диагностика и превенция,

- навременно изпълнение на мерките, заложени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

Предвидените промени имат за цел да осигурят по-тясна връзка между фермерите, регистрираните ветеринарни лекари и официалните такива чрез въвеждане на задължения на собствениците на животни да уведомяват незабавно регистрирания и официалния ветеринарен лекар при влошаване общото състояние на животните.

Според вносителите това ще доведе до подобряване здравния статус на животните и хората, както и до предпазване от възникването на епизотии.

Предложените промени целят и ограничаването на незаконния внос, търговия и придвижване на неидентифицирани животни с неясен произход и неизяснен здравен статус.

Предвижда се отнемане в полза на държавата на животни, когато не са спазени изискванията за идентификация (нямат ушни марки, или марките са неистински) или на които не са изпълнени задължителните мерки за надзор и профилактика, нямат ясен здравен статус и следователно представляват риск за разпространение на инфекциозни заболявания и зоонози.

Отнемането в полза на държавата на тези животни е обосновано с необходимостта с оглед лишаването на засегнатия стопанин да упражнява фактическа власт над тях, преустановяване на евентуални случаи на последващата им продажба или тяхното нерегламентирано унищожаване и обезвреждане.

Тежки глоби за ветеринари са предвидени при неизпълнение на законовите разпоредби:

- от 1000 до 2000 лв скача глобата за ветеринарен лекар, ако не сигнализира навреме за появата на зарази. При повторно нарушение, санкцията става двойна – от 2 хил. до 4 хил. лева.

- от 5 хил. до 10 хил. лв. е глобата, ако бъдат констатирани значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, а при повторно нарушение - от 10 хил. до 20 хил. лева.

- в някои от случаите глобите могат да достигнат и 40 хил. лева.

Тежки санкции и за фермерите, които при избухване на заразни огнища не спазват инструкциите на ветеринарите за налагане на карантина и продължават да продават животните.

Стопанствата на тези животновъди ще бъдат затваряни, а животните – умъртвявани.

12:16ч. 16.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.