Статистика на МЗХ:

Топлото време съдейства на есенната сеитба

 Топлото време съдейства на есенната сеитба

 

Засетите площи с пшеница към 3 декември са 10,8 млн. декара, като се очаква да нараснат.

Повече площи с есенници са засети тази година към 03.12.2015 г. спрямо същия период на миналата година, по оперативни данни на Министерството на земеделието.

Предсеитбена подготовка е извършена на 14 721 097 дка, а дълбока оран – на 9 061 407 дка. Това е съответно с 5,9% и 18,6% повече спрямо година по-рано.

Според земеделски производители причината е меката зима и подходящите условия за работа на полето.

Засетите площи с пшеница към 3 декември са 10,8 млн. декара, като се очаква да нараснат. За сравнение реколта 2015 беше добита от 11,02 млн. декара, засети с жито.

 

Култура

4.12.2014 г.

3.12.2015 г.

Изменение

Пшеница

9 950 099 дка

10 833 593 дка

8,90%

Ечемик

1 664 786 дка

1 628 205 дка

-2,20%

Рапица

1 611 989 дка

1 671 999 дка

3,70%

Ръж

47 978 дка

57 312 дка

19,50%

Тритикале

102 080 дка

129 481 дка

26,80%

 

14:29ч. 10.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.