Строги мерки:

Три години отказ за помощи, ако предизвикаш пожар

Три години отказ за помощи, ако предизвикаш пожар

Предвижда се създаването на публичен регистър на пожарите в горите и в земеделските територии.

Земеделските стопани няма да могат да кандидатстват за наемане на земеделски площи за срок от три години, ако се докаже, че са предизвикали пожар, вследствие на небрежност.

Това е една от мерките, които се предвиждат заради зачестилите пожари в страната, засегнали и горски масиви.

От началото на годината в горите на България са възникнали 398 пожара, 2/3 от които са с източник съседни земеделски територии. Пожарите са засегнали около 50 хил. декара горска площ, като за сравнение засегнатите горски площи през 2015 година са 43 хил. декара.

Зам.министър Георги Костов обясни, че в сравнение с данните за последните 10 години тези 50 хил. декара гори са много под средната годишна цифра, която е 110 хил. декара. Според него средната годишна цифра няма да бъде достигната тази година благодарение на взетите организационни, информационни и други мерки от служителите от държавните горски стопанства, от „Пожарна и аварийна безопасност“ и от останалите служители.

Георги Костов посочи, че със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева е създадена работна група, която да анализира и предлага мерки за превенция срещу пожари, идващи от горски територии. В нея участват представители на Министерство на околната среда и водите, Държавен фонд „Земеделие“, Изпълнителна агенция по горите, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Националното сдружение на общините.

Зам.-министърът заяви, че амбицията на министерството е пожарите да бъдат сведени единствено до такива, които възникват по естествен път. От общо 398 пожара през тази година само 5% са възникналите по естествен път, всички останали са предизвикани от човешка небрежност.

5 млн. лева са разходите на МЗХ предизвикани от пожарите в земеделския и горски фонд през тази година. Тези разходи са свързани със загасяването и с пряката борба с горските пожари и са направени основно от държавните горски предприятия.

Според Георги Костов преките загуби от пожарите са огромни, като става въпрос за загубена почва, въздух и вода за години напред.

От министерството няколкократно са докладвали за продължаващото нападение от корояд в изкуствените борови гори в централните и източните Родопи, което засилва пожарната опасност там.

По думите на Георги Костов санкциите за предизвикване на пожари са много строги и препращат към Наказателния кодекс. Тези строги санкции най-често не се прилагат поради това, че е трудно да се докаже кой е причинил пожара и дали го е причинил с умисъл, въпреки че относително лесно и с голяма доза достоверност може да се установи откъде е тръгнал пожарът.

Зам.-министърът поясни, че няма да се наложат сериозни промени по радикализираните закони, а по-скоро измененията ще са в подзаконовата нормативна уредба и в съвместните действия на отделните институции. Предвижда се създаването на публичен регистър на пожарите в горите и в земеделските територии.

Зам.-министър Свилен Костов посочи, че министерството ще въведе мерки, чрез които земеделски стопанин, чиято небрежност е довела до пожар, да не може да наема площи от държавния и общински поземлен фонд за срок от 3 години.

В подзаконови актове ще бъдат включени и изисквания към типа на техниката, използвана за почистване. По думите на Свилен Костов много често тежката техника, използвана по неподходящо време, води до възникването на пожари. Според него има засилен интерес от страна на земеделските стопани, които кандидатстват за субсидии по линия на директните плащания към почистване на пасища с цел довеждане на състояние, допустимо за подпомагане.

Зам.-министърът обясни, че голяма част от пожарите се дължат на това, че Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверки и част от стопаните решават бързо да си изпълнят изискванията, което много често води до небрежност.

От МЗХ предвиждат и включване на специална част към заявлението за подпомагане за директни плащания, свързана с мерките за пожарна безопасност, така че още при подаване на заявлението кандидатите да се запознаят със изискванията, които трябва да спазват.

Според зам.-министъра предвидените мерки ще имат ползотворен ефект още следващата стопанска година.

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Николай Николов заяви, че само за последните 20 дни загубите от пожари в горите са 20 хил. декара.

Тези загуби са почти толкова, колкото за осемте месеца от началото на годината. Анализите на дирекцията за пожарна безопасност сочат, че направените разходи за погасяването на пожарите, без да се считат преките щети, са в рамките на милиони левове.

Николай Николов обясни, че в повече от 90% от случаите на възникване на пожар, причината е човешката дейност по почистване на пасища. Той уточни, че за превенция срещу пожари са нужни публичност, координираност и стриктно спазване на правилата.

По Агенция "Фокус"

 

07:49ч. 12.09.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.