Иновация:

Три млечни ферми се „къпят“ в топла вода по норвежки проект

Три млечни ферми се „къпят“ в топла вода по норвежки проект

Три български ферми – в Цар Калоян, Момино село и Добродан, Троянско се „къпят“ в топла вода след реализацията на иновативен проект по Норвежката програма. Във фермите са монтирани комбинирани устройства за подгряване на вода чрез използване на соларни панели и биомаса. Системата е максимално икономична – най-напред се затопля вода от соларните панели. Ако тя не стигне, се преминава на пелети, а ако и това не е достатъчно – се превключва на ток. Използва се и енергията, освободена при охлаждане на млякото.

Системата осигурява нужните количества за измиване на виметата на животните, помещенията и инструментите, което се отразява и на качеството на млякото. Постига се намаляване на замърсяването на околната среда и рационално използване на ресурсите.

Наличието на достатъчно топла вода е проблем в повечето български животновъдни предприятия. Те използват средно по 80-100 литра дневно за  почистване на животните и оборудването, както и за нуждите на персонала, докато в Норвегия количество е 10 пъти по-голямо.

Монтирането на новото оборудване обаче показва, че проблемът с недостига може да бъде решен. Паралелно  се намаляват и разходите. Сега въпросът е да се изчисли какви точно са икономическите ползи за фермерите. Това е важно, за да се убедят хората, че има смисъл от такива инвестиции.

Ето и първите оценки на участниците в начинанието.

 „Вече не пестя вода", казва ветеринарният лекар д-р Боян Йончев, който отглежда 80 биволици в Цар Калоян. След 2 месеца експлоатация на системата Георги Матански от Момино село твърди, че разходите му за ток са паднали с една трета. Доволен от новата придобивка е и Иван Данчев от троянското село Добродан, който отглежда 240 крави, юници и телета. Доскоро той използва по 120-130 литра вода от бойлер на дърва и още 100 литра от бойлер на електричество. Това обаче е напълно недостатъчно, защото са му необходими 300-400 литра.

Идеята е опитът от изпълнението на тези пилотни модели да бъде мултиплициран.

Проектът „Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските млечни производствени предприятия“ стартира през 2014 г. и трябва да приключи в средата на 2016 г. Той е на стойност 220 хил. евро. Изпълнява се по идея на фондация „Биоселена“ съвместно с Тракийския университет в Стара Загора и „Норгесвел“.

08:07ч. 11.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.