:

Тръгват 3 млн. евро за партньорства на кметства и бизнес в селата

Тръгват 3 млн. евро за партньорства на кметства и бизнес в селата
Партньорства между бизнеса и кметствата ще могат да кандидатстват за общо 3 045 098,47 евро. Приемът на проекти по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ стартира периода от 9 ноември до 11 декември 2015 г., съобщиха от Министерство на земеделието и храните.
Допустими за финансиране са местни партньорства или местни инициативни групи (МИГ), които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. и местни партньорства или МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства. 
За партньорствата, които за първи път кандидатстват по схемата, максималният размер на финансовата помощ е в размер до левовата равностойност на 30 000 евро, а за обединения, прилагали подхода ЛИДЕР през предишния програмен период - до левовата равностойност на 25 000 евро.

 

13:08ч. 27.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.