За да стане полезна за фермерите:

Тръгва реформа в Селскостопанска академия

Тръгва реформа в Селскостопанска академия

Една от целите на концепцията за преструктуриране на Селскостопанска академия е превръщане й в модерно място за изследвания и да бъде полезна за бизнеса.

Това каза заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на кръгла маса "Науката и бизнесът-заедно за иновативно и устойчиво земеделие"".

По думите му, новата концепция трябва да бъде дебатирана. "Ще изследваме една много консервативна и много важна страна на икономиката и образованието", обясни той във връзка с новата концепция за Селскостопанска академия.

По думите на зам.-министърът, икономиката и образованието трябва да бъдат заедно в такива приложни научни отрасли, каквато е земеделската аграрна наука.

"Много разговори сме провели за тази затруднена връзка и комуникация между науката и бизнеса. За това се опитваме да решим този въпрос с тази концепция в дискусия с всички заинтересовани", заяви той.

Според него основните цели, които са били поставени пред работната група на концепцията са няколко.

"Превръщане на Селскостопанската академия в полезна за бизнеса, да бъде модерно място за изследвания, както и тя да бъде работещо средство за генерирани за политики в агросектора", обясни Костов.

Според него по време на дебатите за концепцията е бил направен един обстоен анализ. Той припомни, че след това по-късно през годината е било изготвена концептуално тя. Зам.-министърът каза, че обсъждането ще продължи до февруари, за да могат промените да бъдат внесени през март или април или като допълнение на закон или един изцяло нов закон.

"В нея са заложени, запазване на традициите, запазване на юридическите звена на институтите, няма съкращаване на очните лекции, увеличава се делата на програмното финансиране, но се запазва бюджетното съфинансиране", каза той.

Според него се допуска приходите да остават на разположение на академията. "Държавните предприятия преминават към институти и стават модерни средства. Обмислено и финансови стимули за младите учени. Консолидиране на научния потенциал”, поясни доц. Георги Костов.

12:18ч. 01.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.