:

Търсят се селскостопански работници за Германия

Търсят се селскостопански работници за Германия

AgroLife публикува условията и графика за интервюта с желаещите по региони - Плевен, Русе, Ямбол, Пловдив.

Агенция по заетостта и EURES България  в сътрудничество с германската Федерална агенция по труда набира кандидати за работа в селскостопанския сектор на Германия.

 Търсят се специалисти с професионално образование и опит или с дългогодишен опит по следните професии:

Специалист в селското стопанство  -  произвеждат земеделски и животински продукти съобразно изискуемото от пазара качество. В допълнение, проследяват производствените процеси в земеделските стопанства.

Животновъд - свиневъд  - специализиран  в отглеждане, доставка и продажба на свине и прасенца, като се следи спазване на качеството на продукцията.

Животновъд  - говедовъд -  произвежда и доставя за разплод и за клане едър рогат добитък и млечни крави във фермите, като се следи за постигане на производствените цели на животновъдството: качествени меса и добив на мляко.

Дояч - доене на ръка или доене с доилен апарат. Използват се автоматични системи за доене и модерни програми за управление на стадото.

Земеделски помощник – подпомага професионалистите в цялата практическа работа в производството на земеделски и животински продукти

- работа със семена, грижи и събиране на реколтата, дейности по борба с  вредителите и плевелите;

- подготовка на почвата или при създаване и поддържане на пътища, отводнителни системи и подпорни стени;

- подпомагане поддръжката на селскостопанска техника, машини и оборудване; по-прости дейности по поддръжка на сградите; зареждане на хранилките;

- при наличие на магазин – подреждане на рафтове, декорация на витрини, правилно съхранение на селскостопански и животински продукти .

Механик за селскостопански машини – ремонт и поддържане на селскостопанска техника

Професионален шофьор – управление на селскостопанска техника и камиони.

Електротехник  - отговорен за монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на електрически инсталации. Това също така включва задачи за планиране и обслужване на клиенти.

Механик на санитарни, отоплителни и климатични инсталации – отговорен за планиране и инсталиране на съоръжения и системи, както и  техническата им поддръжка и ремонт.

Кандидатите да имат начални познания по немски език и да изпратят автобиография на немски език на alfaagrar@az.government.bg

Специалистите, които бъдат поканени за интервю, ще бъдат запознати с общите условия на проекта, с работодателите и работните места.

Интервютата ще се проведат, както следва:

- на 30 ноември в Плевен

- на 01 декември в Русе

- на 02 декември в Ямбол

- на 03 декември в Пловдив

Справка на AgroLife: Какво е EURES?

EURES (EURopean Employment Services - Eвропейски служби по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Конфедерация Швейцария.

В мрежата са включени и партньорски организации – частни доставчици на услуги в сферата на заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.

Мрежата EURES е създадена през 1993 г. с цел подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на:

- търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина;

- работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина;

- търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

 

12:36ч. 11.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.