Възражения:

Тютюнопроизводителите оспорват проекта на Закон за тютюна

Тютюнопроизводителите оспорват проекта на Закон за тютюна

Те са открили няколко противоречия и с писмо до МЗХ искат корекции преди внасянето в Народното събрание.

Сешно събрание на членовете на Националната конфедерация на тютюнопроизводителите в България (НКТБ) се проведе в офиса на организацията в Първомай, съобщава специализираният интернет сайт tutuntv.com.

Председателят на НКТБ Асен Кичуков и ръководството се запознаха детайлно с публикувания проект на Закон за тютюна, който всеки момент предстои да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание.

Те са открили няколко противоречия и подготвят писмо, с което да изкажа несъгласие с предложените формулировки.

Според новия закон тютюнопроизводителите ще бъдат регистрирани като земеделски производители след представяне на договор с изкупваща фирма. Това по думите на Асен Кичуков дава възможност на бъдат „извивани ръцете“ им от изкупвачите и производителите ще бъдат принуждаван да приемат условията им, независимо от това какви са, за даимат договор.

Друг проблем е изискването изкупващите фирми да имат складова база – то облагодетелства само тези фирми, които вече са позиционирани в България и ги прави монополисти на пазара. Така производителите изпадат още в по-голяма зависимимост от благоволението им да сключат заветните договори, за да се регистрират като производители, и да произвеждат тютюн.

В Закона е разрешено да има браншови организации, но условията са поне 30% от производителите да са техни членове и 50% от произведеното количество тютюн да е тяхно. Това ограничава организациите до максимум 2. Иначе „благосклонно“ им е разрешено да договарят количества, цени и неплатими количества с изкупвачите.

Асен Кичуков обясни, че неплатими количества, това е процент от продукцията, който няма да бъде заплатен, защото представлява механични примеси – пръст и други отпадъци, а изкупващите фирми считат, че 10% от тютюна трябва да бъде неплатен.

10:03ч. 23.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.