:

Чарлина Вичева - наш човек на висок пост в Европейската комисия

Чарлина Вичева - наш човек на висок пост в Европейската комисия

Тя бе поставена като зам. - генерален директор на Съвместния изследователски център.

Европейската комисия допълнително укрепи висшето си ръководство с назначаването на четирима заместник-генерални директори от 1 септември 2016 г.

Чарлина Вичева от България се присъедини към Европейската комисия през 2009 г. като директор в генерална дирекция „Регионална и селищна политика“.

Преди това тя е работила в продължение на петнайсет години в публичната администрация в България, като се е занимавала основно с въпроси от областта на селското стопанство.

През същия период е участвала активно в преговорите за присъединяването на България, а между 2000 г. и 2004 г. е оглавявала преговарящия екип в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, безопасността на храните и рибарството.

Понастоящем Вичева е директор по въпросите на интелигентния и устойчив растеж и Южна Европа и отговаря за управлението на фондовете на ЕС в редица държави членки.

08:23ч. 02.08.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.