Наредба:

Утайките от пречиствателни станции - забранени в нивите

Утайките от пречиствателни станции - забранени в нивите

Наредба за реда и начина на ползване на утайки от пречиствателните станции в земеделието ще разгледа Министерският съвет. Утайките съдържат ценни хранителни вещества, които могат да се използват за подобряване на почвите. В тях обаче не трябва да има  тежки метали и арсен, които са в по-високи концентрации от разрешените в нормативната уредба. Освен това трябва да са минали през предварително третиране, за да не крият рискове за човешкото здраве и околната среда.

Наредбата забранява внасянето им в ливади и пасища, зеленчукови градини и лозя, както и в площи край реките, дигите и в защитените територии.

Използваето на утайки трябва да става много внимателно, тъй като на много места почвите са със завишено съдържание на тежки метали и има риск  концентрацията да се повиши още повече, предупреди проф. Христо Етрополски. Според него утайки трябва да се внасят само при рекултивация на минни изработки, стари депа за отпадъци, както и при трайни насаждения. Големият риск за страната ни е да не започне внос на утайки от чужбина и оползотворяването им у нас, защото земята е нашето богатство и трябва да я пазим за развитие на биоземеделие, посочва проф. Етрополски.

08:12ч. 27.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.