:

Фермерите ни взимат 6 млн. от общо 420 млн. евро помощ за руското ембарго

Фермерите ни взимат 6 млн. от общо 420 млн. евро помощ за руското ембарго

Българските животновъди ще вземат едва 6 004 009 евро от извънредната помощ от 420 млн. евро, които ЕС дава за подкрепа на фермерите, произвеждащи мляко, млечни продукти и свинско месо заради въведените рестрикции от Русия. Разпределението на помощите бе публикувано в Официалния вестник на Европейската комисия. 

Пред министерство на земеделието и храните българските животновъди заявиха до август т.г. щети, възлизащи на 51 млн. евро. От разпределението на европарите по държави в ЕС става ясно, че по-малко от нашите фермери ще получат колегите им от Кипър, Люксембург, Хърватия, Португалия, Гърция, Малта, Словения и Словакия.

Най-много - цели 69 млн. евро, отиват за Германия, следва помощта за фермерите от Франция - 62 млн. евро и Великобритания - 36 млн. евро.

В документа за разпределението на помощите е посочено, че през юли 2015 г. средните изкупни цени на суровото мляко в ЕС са се понижили с 12 % в сравнение със средната цена през юли в периода между 2010 и 2014 г., и с 20 % в сравнение с юли 2014 г. И още през юли 2015 г. цената на кланичните трупове на свине е намаляла с 13 %, а цените на прасенцата — с 23 %, в сравнение със средната цена през юли 2014 г. "В допълнение на това цените достигнаха изключително ниски равнища, под средната стойност за последните пет години", се казва в публикацията.

Там е уточнено още, че безвъзмездните средства за всяка засегната държава членка са фиксирани в евро, за да се осигури единно и едновременно прилагане е необходимо да се определи дата за обмен на сумата, разпределена за България, Чешката република, Дания, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното кралство, в националните им валути. Датата ще е влизането на въпросния регламент в сила - 16 октомври 2015 г. 

Държавите от ЕС се задължават не по-късно от 31 декември 2015 г. да уведомят ЕК за обективните критерии, използвани за определяне на методите за предоставяне на целенасочено подпомагане, и за мерките, предприети с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията. ЕК трябва да бъде уведомена най-късно до 30 септември 2016 г. за общия размер на изплатените суми, както и броя и типа на получателите им.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Държава членка

EUR

Белгия

13 049 568

България

6 004 009

Чешка република

11 155 561

Дания

11 103 077

Германия

69 233 789

Естония

7 561 692

Ирландия

13 734 230

Гърция

2 258 253

Испания

25 526 629

Франция

62 899 543

Хърватия

1 812 383

Италия

25 017 897

Кипър

354 997

Латвия

8 452 333

Литва

12 631 869

Люксембург

669 120

Унгария

9 505 286

Малта

119 570

Нидерландия

29 937 209

Унгария

7 004 590

Полша

28 946 973

Португалия

4 764 178

Румъния

11 145 958

Словения

1 368 433

Словакия

2 464 247

Финландия

8 985 522

Швеция

8 220 625

Обединено кралство

36 072 462

 

15:30ч. 18.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.