На финалната права :

Фермерите одобряват новата наредба за хуманно отношение към животните

Фермерите одобряват новата наредба за хуманно отношение към животните

 

Проектонаредбата за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., която бе предложена за публично обсъждане, е приета без възражения от бранша. Това се вижда от страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Приключиха съгласувателните процедури с останалите ведомства и предстои приемането на нормативния документ от Министерския съвет.

Наредбата предвижда стопаните да получат допълнително подпомагане, ако осигурят по-добри условия за отглеждане на добитъка си.

Така при оглеждане на едър рогат добитък на открито 160 дни в годината, от които 120 на свободна паша, фермерите ще получават по 24,54 евро на животно. За дребния рогат добитък при същите условия помощта е 22,50 евро. Средствата ще се отпускат, защото на открито се отглеждат по-здрави и жизнени животни, но стопаните губят от млеконадоя.

Помощ ще получат и фермерите, които осигуряват по-голяма подова площ за отглеждане на животните.

Изплащането на финансовата помощ може да се намали или откаже, когато се установи, че земеделският стопанин е заявил по-голям или по-малък брой животни в сравнение с реално отглежданите. Помощите се режат и ако не е спазен срокът за подаване на заявлението за кандидатстване, съгласно Наредбата за условията и реда за прилагане на мярка „Хуманно отношение към животни“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Ако при проверка се установи, че фермерът не спазва изискванията по отделните подмерки и дейности за хуманно отношение към животните или не спазва изискванията за хуманно отношение към животните, посочени в друг нормативен акт, се  налагат санкции.

 

 

 

 

21:50ч. 14.08.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.