Първо в AgroLife::

Фермерите ще имат 35 дни да поправят грешки след кандидатстване, без да губят субсидиите за ниви

Фермерите ще имат 35 дни да поправят грешки след кандидатстване, без да губят субсидиите за ниви

До 35 дни след подаването на заявленията за субсидии за обработвана земя (директни плащания) фермерите ще могат да поправят грешки в тях, без да губят европарите. Предложението е направено от еврокомисаря по земеделие и селските райони Фил Хоган на последния Съвет по земеделие и рибарство на министрите от ЕС и бе публикувано във фейсбук страницата му.

"Сигурен съм, че това предложение ще направи живота на фермерите по-лесен", добавя Хоган. За да могат фермерите да поправят заявленията си в 35 дневен срок след крайната дата на кандидатстването, администрацията преди това трябва да е направила предварителни проверки и да е установила грешките, след което да покани земеделците да ги поправят, разгръща идеята си Хоган.

"Тази мярка трябва да премахне много от страховете с попълването на формулярите за директни плащания и последващи глоби или намалявания на субсидиите", добавя още Хоган. Той посочва, че миналата сряда идеята му вече е получила положително становище от Европейската комисия. Очаква се до средата на декември тя да бъде окончателно приета. 

Другото ново предложение е местните администрации да намалят проверките на място по някои от схемите на директни плащания от 5% на 1%.

"Идеята на това предложение е при проблемните схеми за субсидиране, при които се наблюдават чести грешки, проверките на място да се увеличат. Така и администрацията и нейния контрол ще е по-ефективен. Но за схеми, при които общото ниво на грешки през годините е под 2%  и държавите членки са си актуализирали картите на земеделските парцели през последните 3 години, проверките на място могат да се редуцират от 5 на 1%", разяснява Фил Хоган. Тази мярка значително щяла да намали бюрократичните тежести върху фермерите, добавя Хоган. 

Еврокомисарят по земеделие предложи още на фермерите да се даде възможно колективно да кандидатстват за евросубсидии по схеми за агроекология, щадящи околната среда и субсидирани от програмите за развитие на селските райони. "Общите проекти на фермерите ще им позволят по-ефективно и ефикасно да доставят обществени блага, свързани с опазването на околната среда", смята Хоган. 

Друга лансирана промяна е възможността фермерите да променят масивите си, чрез които получават субсидии за "зелена компонента" към директните плащания, дори и в периода на вегитация на растенията. Т.е. след като те са поникнали и започва да се вижда първоначалното им състояние.

10:20ч. 18.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.