За връщане на акциз:

Фермерите ще съхраняват 5 години фактурите за горива

Фермерите ще съхраняват 5 години фактурите за горива

Земеделските производители ще са длъжни да съхраняват 5 години фактурите за закупесни горива с възстановен акциз върху тях. Това е записано в проект за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, публикуван за обсъждане от министерството на земеделието (МЗХ).

За начална дата, в който тече 5-годишния период ще се приема 1 януари на годината, следваща годината, в която са закупени горивата. Самите суми също ще се възстановяват в следващата календарна година след тази на закупуването.

Всяка година в бюджета ще бъде записван финансовия ресурс, предвиден за подпомагането. В Бюджет 2016 г. вече бяха записани 84 млн. лева за тази година, предвидени за възстановяване на акциз върху горивата. Схемата още не е тръгнала, тъй като се чакаше одобрение от Брюксел.

Според проекта право на подпомагане ще имат регистрирани земеделски производители, които не дължат данъци и осигуровки към бюджета. Те също така не трябва да са в процедура по ликвидация, както и не трябва да са получавали друго бюджетно подпомагане за същите разходи. Индивидуалният размер на подпомагането ще се определя по методика, в зависимост от размера на обработваните площи и техниката, с която разполага отделния стопанин, като ще се определят индивидуални квоти.

Фермери, които са нарушили правилата, няма да имат право да кандидатстват за подпомагане за срок от 2 години. Освен това глобите са от 2000 до 5000 лв. за физически лица и от 5000 до 10 000 лв. - за юридически.

 

13:18ч. 27.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.