Неуредици по мярка "Агроекология и климат":

Фермери завеждат колективен иск срещу фонд "Земеделие"

Фермери завеждат колективен иск срещу фонд

И към днешна дата не е обявено колко и на кои стопани ще бъде разплатено от Фонда по мярка "Агроекология и климат".

Националната асоциация на земеделските стопани (НАЗС) е отправила покана към всички фермери, които ще бъдат ощетени с по-ниски от предвидените компенсаторни плащания по мярка "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Поканата е да се присъединят към завеждането на колективен съдебен иск срещу Държавен фонд "Земеделие" и Министерство на земеделието и храните. Това се казва в съобщение на организацията, изпратено до медиите.

Оттам посочват, че от месеци са налице неправомерни действия от страна на зам. министъра на земеделието и храните Васил Грудев. Той е променил наредбата за агроекологичните плащания (Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г.) и вместо фиксиран размер на субсидията министерството е посочило, че помощта ще е "до първоначално обявената субсидия".

Наредбата е променена "на тъмно" още през август 2015 г., и то чрез промяна в заключителната разпоредба на друга наредба – за мярка ЛИДЕР (Наредба № 16 от 30 юли 2015 г.), която няма нищо общо със схеми за подпомагане на площ, посочват от асоциацията. По нейни данни в заключителните разпоредби е добавена преди всяка стойност на ставките за подпомагане "в размер до" вместо "в размер на".

Изменението не е оповестено на заинтересованите страни и се е случило, след като фермерите са осъществили агроекологичните ангажименти, като са реализирали всички разходи по изпълнението им, за да не бъдат санкционирани.

Общият бюджет, предвиден за мярка "Агроекология и климат", е 223 млн. евро до 2020 година. Кандидатстването при едни условия с точно определени финансови параметри и одобряването при други противоречи на европейските регламенти за прилагане на програмата и е в остър разрез с българското законодателство, допълват от асоциацията.

Редица асоциации и земеделски стопани многократно сигнализираха и се опитваха да влязат в диалог по проблемите, пред които са изправени, което до момента не доведе до никакъв резултат. До този момент единственият официален коментар от страна на Васил Грудев е бил на заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на 27.01.2016 г. Тогава той е съобщил каква промяна е направена. 

Съдебният иск ще цели опазването на интереса на хиляди български земеделски стопани, които за пореден път ще бъдат ощетени от управленски решения "на тъмно" без ясна причина, съобщават от асоциацията. И към днешна дата, макар Държавен фонд "Земеделие" да съобщава, че предстои плащане по мярката, не е обявено колко и на кои стопани ще бъде разплатено, допълват оттам. 

15:50ч. 07.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.