Решено:

Фермери на протест заради горивата

Фермери на протест заради горивата

Зърнопроизводителите излизат на протест на 3 април заради готвени промени Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, реши Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Според помените фермерите задължително трябва имат регистрация по този закон, като разрешенията ще се издават от министъра на икономиката. В същото време субектите на закона трябва да осигурят обезпечения от 20 хил. до 500 хил. лв. Изрично се забранява зареждането на гориво от ведомствени бензиностанции, нерегистрирани по закона.

НАЗ настоява земеделските производители да бъдат изключени от разпоредбите на закона в специална декларация. Ето какво се казва в нея:

Въпреки че направихме опит да представим ясни аргументи против включването на земеделските производители в обхвата на горепосочения законопроект, поради лоша чуваемост и лобистки подход на ръководене на заседанието на Комисията, предложенията ни бяха бламирани.

Изправени пред реалната опасност от вменяване на неприложими изисквания, извънредно тежък бюрократичен и финансов режим на регистриране, които поставят под безпрецедентен натиск българския земеделски производител, ние заявяваме категорично, че ще отстояваме бъдещето на земеделския сектор.

Недопустимо е борбата срещу нелегалния внос и търговия на горива да води до утежняване на дейността на земеделските стопанства.

Нелогично е да се допуска колизия с основополагащите принципи и да се ограничават основните права, залегнали в Договора за функциониране на ЕС и в чл.16 от Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно: свободата на упражняване на стопанска или търговска дейност, свободата на договаряне и свободната конкуренция.

Резултатът от първото разглеждане на законопроекта от водещата парламентарна комисия не ни остава друга възможност, освен да пристъпим към протестни действия.

В тази връзка:

1) Настояваме народните представители от 44-то Народно събрание да изключат земеделските производители от обхвата на закона;

2) Заявяваме своята непримиримост и нетърпимост към несправедливото възпрепятстване и подигравката с достойния и честен труд на земеделските производители;

3) Категорично се дистанцираме от всички лица, замесени в злоупотреби и контрабанда с горива и подкрепяме прилагането на адекватни мерки и контрол срещу тези практики;

4) Изразяваме готовност да предоставим конкретни предложения за подобряване на регулацията и контрола;

5) Заявяваме, че при неприемане на нашите искания, от 3 април 2018 г. НАЗ преминава към провеждане на ефективни протестни действия;

6) Потвърждаваме своята решимост да отстояваме исканията си до край.

15:43ч. 27.03.2018г.

Вие може да оставите първия коментар.