Полезно за фермера::

Европари с предимство за нови лозя в Северозапада

Европари с предимство за нови лозя в Северозапада

Европроектите за лозарство по новата програма с таван до 3 млн. лв. Въвежда се за първи път точкова система за отсяване на кандидатите

Заради големия брой очаквани проекти по новата програма за лозарство ще бъде въведена точкова система - ранкинг за класиране на проектите на фермерите, борещи се за европарите. Например 20 точки ще получават стопаните, които не са получавали подкрепа досега или пък ако проектът реализира права за засаждане, купени от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Допълнителни точки се дават за проекти от Северозапада, защитени географски указания, малки и средни стопанства до 30 ха, за млади производители или групи производители, за биовино. Класират се проекти, получили минимум 5 точки. Това стана ясно от изказване на Слави Кралев, директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ в аграрното ведомство. 

При проекти с равен брой точки остатъкът от бюджета ще се разпределя между тях. Въвежда се таван от 3 млн. лв. за проект. Заявление за участие в ИАЛВ ще се приемат целогодишно. Кандидатът посочва изрично дали иска авансово плащане. За да не се губи бюджет, ако някой е заявил искане за аванс и до два месеца от сключване на договора не представи заявление с банкова гаранция, проектът му ще отпада.

Въвежда се ранкинг и за популяризирането на пазари в трети държави (б.р. - извън ЕС). Заявленията вече ще се подават директно в Държавен фонд "Земеделие".

Министърът на земеделието Десислава Танева каза, че наредбата се променя и се въвежда точковата система, за да се постигне прозрачно разпределение на средствата. Тя припомни, че в новия програмен период 2014-2020 интересът към евросубсидиите е много голям, затова са необходими ясни критерии за ранкинг.

Танева за пореден път обясни, че винопроизводителите няма да бъдат разглеждани като приоритетен сектор, когато кандидатстват по мярка 4.2 за преработка и маркетинг по новата Програма за развитие на селските райони.

„Вие имате отделна програма. Тя не е за инвестиции в производството, но така или иначе подобрява конкурентоспособността на сектора“, каза Танева.

На въпрос дали производителите ще получават подпомагане за застраховане на реколтата председателят на Националната лозаро-винарска камара Радослав Радев обясни, че тази възможност е отпаднала поради липсата на интерес. Камарата е предложила да бъде възстановено подпомагането за застраховане, което може да стане евентуално за следващата реколта. Кралев обаче допълни, че ако това стане, ще намалеят средствата за конверсия.

11:12ч. 14.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.