:

Фондация ,,Америка за България“ набира кандидати за обучение на земеделски специалисти и учени в САЩ

Фондация ,,Америка за България“ набира кандидати за обучение на земеделски специалисти и учени в САЩ

Срокът за подаване на документи за двете програми е 5 февруари 2016 година.

Фондация „Америка за България“ започна да набира кандидати за две нови обменни програми в областта на земеделието, създадени за подкрепа на хората с потенциал да се превърнат в лидери в сектора и да работят за развитието на модерно и конкурентоспособно земеделие в България:

„Лидери в земеделието”

Програмата предоставя възможност за интензивни, краткосрочни групови обучения в САЩ, в рамките на около две седмици, с тясна професионална насоченост.

През 2016 година участие в програмата „Лидери в земеделието” могат да вземат 16 български фермери, мениджъри, технически специалисти, учени, преподаватели или администратори.

Те ще се обучават в две основни направления:

1) млечно говедовъдство – производство и преработка;

2) малинопроизводство и преработка.

Философията на програмата е всяко обучение да бъде изцяло съобразено с нуждите на българското земеделие и нивото на групата, така че да отговоря в максимална степен на високите очаквания на всеки участник.

Затова и селекцията се прави след открит конкурс и провеждане на подробно интервю с всеки един кандидат от български и международни експерти с доказан опит в сферата на земеделието.

По-подробна информация за програмата и насоки за кандидатстване има ТУК.

„Земеделие за бъдещето”

Това е програма, насочена към млади, прогресивни учени. Философията й е да допринася за увеличаване продуктивността на българското земеделие и икономическия растеж на страната като предоставя достъп до съвременна наука, трансфер на нови технологии и практики в земеделието, и насърчаване на двустранното сътрудничество между водещи институции от САЩ и България.

Програмата поставя фокус върху възможностите за свързване на науката и бизнеса, и запознава участниците с устойчиви, работещи модели за финансиране на научна и приложна дейност.

Българските учени сами ще избират темата, която ще разработват в САЩ. В рамките на 3 месеца те ще бъдат обучавани от индивидуален ментор и координатор, който на свой ред също ще посети България, за да продължи съвместната им работа.

По-подробна информация за програмата и насоки за кандидатстване има ТУК.

Програмите „Лидери в земеделието“ и „Земеделие за бъдещето“ се финансират от Фондация „Америка за България“ и се администрират от Института за международно земеделие Норман Борлауг към Университета Тексас А&M – институцията с най-голям бюджет за изследвания в областта на земеделието в САЩ през последните години и безспорно един от водещите специализирани американски аграрни университети с повече от 130 години история и опит в тази сфера.

Кандидати за двете програми се набират до 5 февруари 2016 година.

Повече информация за условията и начина на кандидатстване може да получите, като се свържете с Дирекция „Програми за земеделие“, Tel.: +359 (2) 806 3800, agleaders@americaforbulgaria.org

16:44ч. 15.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.