:

Фонд „Земеделие“ изплати над 30 млн. лв. за селските райони (2007-2013 г.)

Фонд „Земеделие“ изплати над 30 млн. лв. за селските райони (2007-2013 г.)

Изплатени са над 30 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.). Това съобщиха от ДФ «Земеделие».

Разплатените субсидии са за общо 325 проекта по следните мерки:

112 „Създаване на стопанства на млади фермери“;

121 „Модернизиране на земеделските стопанства“;

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“;

141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“;

143 „Предоставяне на съвети и консултиране в Земеделието в България и Румъния”;

223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“;

226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“;

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“;

312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“;

313 „Насърчаване на туристическите дейности“;

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“;

322 „Обновяване и развитие на населените места“;

41 „Прилагане на стратегии за местно развитие“;

431-1 „Управление на местни инициативни групи”;

511 „Техническа помощ“.

За последния месец общата стойност на разплатените субсидии възлиза на 114 млн. лева за 1333 проекта.

10:53ч. 06.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.