Полезно за фермера::

Фонд "Земеделие" кани земеделците да поискат субсидия за новите трактори

Фонд

Ден след като фонд "Земеделие" обяви, че е одобрил над 900 проекта за покупка на трактори, комбайни и друга техника по извънредния прием по старата програма, днес ведомството на Румен Порожанов прикани фермерите да си поискат субсидиите и припомни, че срокът за подаването на заявките за плащане изтича на 30 ноември тази година.

Във връзка с предстоящо изтичане на 30.11.2015 г. на крайния срок за подаване на заявки за плащане по сключените договори за финансова помощ по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 г., ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция Ви приканва своевременно да подготвите изискваните документи и да посетите офисите на отдели Регионална Разплащателна Агенция в областните дирекции на Фонда по местонахождение на инвестицията. Молим Ви да обърнете специално внимание на клаузите и приложенията към подписаните от Вас договори, с цел подготовка на необходимите допълнителни документи, конкретизирани в него.

ДФ „Земеделие” – РА е създал организация за безпрепятствено приемане на заявките за плащане, но въпреки това Ви каним да ги подавате веднага след приключване на дейностите по проектите и окомплектоването на документите, без да изчаквате нормативно определения краен срок 30 ноември 2015 г.

Предвид необходимостта от ускорена обработка на заявките за плащане, Ви молим да осигурите в максимална степен окомплектоването документите и стриктно да спазвате сроковете за отговор на уведомително писмо за отстраняване на нередовности. При непредставяне в посочения срок на изисканите допълнителни документи, РА може да откаже изплащането на част или на цялата финансова помощ.

16:32ч. 19.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.