Гратис за 8,3 млн. лв. лихви:

Фонд "Земеделие" отсрочва кредити за 63 млн. лева на животновъди

Фонд

Фонд "Земеделие" реши да позволи разсрочване на стари кредити в сектор „Животновъдство“, отпускани от него. За целта от 14 декември 2015 г. до 29 февруари 2016 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ще се приемат заявления за разсрочване на предоставените през периода 2008-2010 г. и 2012 г. кредити за закупуване на фураж.

Новото отсрочване на дължимите главница и лихва е до 25 ноември 2016 г. при лихва от 4%, но не по-малка от референтния лихвен процент за страната към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита.

Към момента референтният лихвен процент е 3,18%. Размерът му е бил над 4 на сто последно в периода януари-май  2012 г. Референтната лихва се определя по специална методика от Министерството на финансите. Най-ниското му ниво е било 2,10% в края на 2013 г., сочи статистиката на министерството. Вероятността да се вдигне над 4% през 2016 г. е малка според финансови анализатори.

   Заявления могат да подават:

    •  Птицевъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.

    •  Свиневъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.

    •  Животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

От възможността за отсрочване на дължимите кредити могат да се възползват само фермери, които през стопанската 2014/2015 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът и имат регистриран животновъден обект. Това се удостоверява с извлечение от интегрираната информационна система на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация с писмо от официален ветеринарен лекар.

Отпуснатите кредити са били отсрочвани ежегодно с решение на УС на ДФЗ, през предходната година - до 25 ноември 2015 г. Към тази дата дължимата лихва по отсрочените кредити възлиза общо на 8 351 050 лв, а главницата е в размер на 63 383 444 лв. от общо предоставените на сектор „Животновъдство“ за периода 2008-2010 и 2012 г. кредити от 77 116 613 лв. 

21:00ч. 10.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.