Напредък:

Над 4 млн. лева за инвестиции в сектор „Рибарство“

Над 4 млн. лева за инвестиции в сектор „Рибарство“

Ще се прави първото в България рибно стоково тържище.

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция изплати 4 271 741 лева по два проекта, реализирани по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

Едната инвестиция е за изграждането и оборудването на първото в България рибно стоково тържище.

Другият проект е за модернизация на рибопреработвателно предприятие, в което са внедрени производствени системи за контрол на качеството и технологични иновации за опазване на околната среда.

И за двата проекта това е окончателно плащане.

 

15:38ч. 10.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.