Напаст:

Френският ръждив охлюв е заплаха за производителите на зеленчуци

Френският ръждив охлюв е заплаха за производителите на зеленчуци

Ръждивият гол охлюв, който в последните години се разпространява шеметно в цяла Европа, е истинска заплаха за зеленчукопроизводителите. Родината му е Югозападна Франция. Търговията със зеленчукови разсади и храни обаче  е причина да разшири силно ареала си и вече е включен в групата на инвазивните видове, с които трябва да се води целенасочена борба.

У нас може да го видите във влажните места край реки, блата и водоеми. Проблемът е, че е сравнително непознат за местните хищници – врановите птици и гризачите. Сушата и високите температури са негов враг и се явяват задържащ фактор за по-широкото му разпространение.

Охлювът е много плодовит и се храни с почти всичко – зеленчуци, гъби, гнила органична маса. Проявява дори канибализъм към себеподобните си.

Борбата срещу вредителя е успешна чрез препарата „Вениш ГБ“, който се поръсва около корените на растенията , обясни агроном-консултанта в „Сортови семена“ Свободка Ангелова. За по-големи площи може да се използва зелен камък.

Френският ръждив охлюв е определен от учените като един най-опасните инвазивни видове за  страната ни заради голямата му плодовитост и липсата на естествени врагове.

Много опасни са и кафявата и зелената миризливка, чимшировият молец и липовата дървеница, съобщи Николай Симов от Националния природонаучен музей, където някои от най-опасните агресори са изложени в специална витрина. Те ще бъдат включени в наръчник с описание на 37 чужди инвазивни вида, които крият рискове за земеделието, природата и биоразнообразието в ЕС. Наръчникът ще бъде предоставен на регионалните екоинспекции и на митниците, които трябва да провеждат мерки срещу разпространението на нашествениците.

Инвазивните чужди видове животни са сериозен проблем за европейските икономики. Всяко година ЕС  изразходва по около 12 млрд. евро за борба срещу тях и ликвидиране на щетите в селското и горското стопанство.

Човекът в последните няколко хиляди години драстично изменя природната среда. Инвазивните видове са един от начините, по които става това. Благодарение на търговията, транспорта или съвсем умишлено пренася животински видове извън тяхната естествена среда, където те намират благоприятни условия за живот и често започват да се разпространяват прекомерно, застрашавайки  местните видове.

 

 

08:40ч. 28.01.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.