Реформа::

Цепят Селскостопанската академия на три центъра

Цепят Селскостопанската академия на три центъра

Три регионални центъра за изследвания и иновации ще се пръкнат от сегашната структура на Селскостопанска академия. Институти и научни работници няма да се съкращават, обеща в парламента аграрният министър Десислава Танева в края на миналата седмица.

  •  Център за изследване, иновации и контрол в земеделието и управление на ресурсите
  •  Център за изследване, иновации и селекционна мрежа в животновъдството, рибарството и аквакултурите
  •  Център за изследване, иновации и селекционна мрежа в растениевъдството. 

 "Ръководството на центровете ще се осъществява от научен съвет, като всичко подробно ще се разпише в устройствения правилник. Много ясно искам да кажа, че в никакъв случай не се допуска да бъдат закривани научни институти или да се съкращават учени, това няма да се допусне независимо какъв ще е окончателния вид на приетата стратегия за реформа.

Не се допуска продажба на земя, няма да има дублиране на научни звена, ще се запази юридическата самостоятелност на научните звена, ще бъде автономен бюджета и ще се разчита на програмното финансиране, държавните предприятия ще преминат в структурата на научните институти за да се развият като модерни демонстрационни полета, финансово ще бъдат стимулирани младите учени, ще консулидираме научния потенциал в тези три приоритетни стратегически направления на земеделието", каза министър Десислава Танева.

До края на януари ще бъде представена концепцията за реформа на академията на всички проявили интерес. до края на февруари 2016 г. ще се приемат или отхвърлят всички предложения, които са постъпили, и в края на април ще предложим законодателна инициатива за реформа, заключи министър Танева

10:09ч. 07.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.