Сравнения и изводи:

Цените на селскостопанската продукция спадат с 3,6% на годишна база

Цените на селскостопанската продукция спадат с 3,6% на годишна база

Сравнения на първото тримесечие на 2016 г. спрямо първото тримесечие на 2015 г. и спрямо цялата 2015 г.

През първото тримесечие на 2016 г. цените на селскостопанската продукция отбелязват спад от 3,6% спрямо предходната година. В растениевъдството индексът на цените намалява с 3,6%, а в животновъдството - с 3,5%, съобщи Националният статистически институт (НСИ) чрез БТА.

Индексът на производствените цени в земеделието за първото тримесечие на 2016 г. намалява с 5% спрямо същото тримесечие на 2015 година. Цените на продукцията от растениевъдството се понижават с 1,8%, а от животновъдството - със 7,5%.

ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г. СПРЯМО СЪЩОТО ТРИМЕСЕЧИЕ на 2015 г. по-ниски са цените на зърнените култури - с 4%, на пресните зеленчуци - с 19,5%, и на плодовете - с 13,9%.

По-високи са цените на техническите култури - с 2,3%. По-ниски са цените на меката пшеница - с 9,7%, на ечемика - с 8%, на картофите - с 5%, на зелето - с 16,2%, на оранжерийните домати - с 27,4%, и на оранжерийните краставици и корнишони - с 34,8%.

Спрямо същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава намаление в цените на живите животни - с 2,7%, и на животинските продукти - с 11,5%. Най-голямо е понижението в цената на свинете - с 4,9%. Увеличение е отчетено единствено в цената на овцете - с 10,8%. 

При животинските продукти най-голямо е намалението в цената на козето мляко - с 14,2%, и на кравето мляко - с 13,8%. Цената на овчето мляко се е повишила с 6,8%.

ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г. СПРЯМО ЦЯЛАТА 2015 Г. по-ниски са цените на зърнените култури - с 3,5%, на техническите култури - с 1,7%, на картофите - с 9,8%, на пресните зеленчуци - с 5,9%, и на плодовете - с 12,1%. В животновъдството цените на живите животни намаляват с 1,7%, а на животинските продукти - с 4,8%.

През първото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. по-ниски са цените на меката пшеница - с 6%, на ечемика - с 1,3%, и на оранжерийните домати - с 2,4%. По-високи са цените на слънчогледа - с 3,7%, на оранжерийните краставици - с 11,4%, и на лук кромид зрял - с 22%.

В животновъдството през първото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. се наблюдава увеличение в цените на овцете - с 3,4%, и на домашните птици - с 2,1%. Цените на останалите категории животни се понижават. При животинските продукти намалява цената на кравето мляко - с 5,6%, на кокошите яйца за консумация - с 9,6%, и на пчелния мед - с 4%. Повишава се цената на овчето мляко - със 7,4%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2016 г. е с 0,1% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3,3% спрямо 2015 година.

През първото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на 2015 г. намаляват цените на електроенергията и горивата - с 8,8%, на минералните торове - с 3,4%, и на продуктите за растителна защита - с 12,6%.

По-високи са цените на ветеринарномедицинските продукти - с 8,2%, на фуражите - с 4,1%, и на посевния и посадъчен материал - с 1,5%.

През първото тримесечие на 2016 г. спрямо цялата 2015 г. индексът на цените на електроенергията и на продуктите за растителна защита намалява с 12%, и на минералните торове - с 5,2%.

10:51ч. 23.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.