По данни на МЗХ:

Цените на слънчогледа пълзят нагоре

Цените на слънчогледа пълзят нагоре

Средните изкупни цени на фуражна пшеница, ечемик, царевица и рапица към 25.11.2015 г., остават без промяна спрямо предходната седмица, докато тези на хлебна пшеница и слънчоглед отбелязват леко повишение, съответно с 1,4% и 2,1%. Това се отбелязва в редовния пазарен анализ на Министерството на земеделието и храните, публикуван миналата седмица МЗХ.

В сравнение със същия период на 2014 г., средните изкупни цени на основните зърнени и маслодайни култури нарастват, като увеличението е по-слабо изразено при пшеницата (хлебна и фуражна) и ечемика - в рамките на 1 – 6,8% и чувствително при царевица, рапица и слънчоглед – с между 17,7% и 27,3%, според данните на МЗХ.

 

Средни изкупни цени по данни на МЗХ

 

Култура

26.11.2014 г.

18.11.2015 г.

25.11.2015 г.

Изменение

(на годишна база)

Изменение

(на седмична база)

Хлебна пшеница

292

291

295

1,00%

1,40%

Фуражна пшеница

258

270

270

4,70%

0,00%

Ечемик

251

268

268

6,80%

0,00%

Царевица

231

272

272

17,70%

0,00%

Слънчоглед

579

722

737

27,30%

2,10%

Рапица

579

697

697

20,40%

0,00%

 

 

Данни за експорта

 

През последната седмица на ноември през пристанище Варна (откъдето традиционно се осъществява основна част от износа на зърнени и маслодайни култури) са изнесени 48,1 хил. тона пшеница, а експорт на ечемик и рапица не е реализиран. Общо за периода 01.07. – 29.11.2015 г. износът на пшеница през Варна достига 849,4 хил. тона, което е с 33,6% повече спрямо същия период на 2014 г., отбелязва анализът на МЗХ. Изнесените количества рапица и ечемик са съответно с 44% и с 50% под миналогодишните. През пристанище Бургас засега не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица.

Износът на царевица през Варна намалява със 70,1% на годишна база, докато този на слънчоглед нараства с 2,7%, като през последната седмица на ноември през пристанището не са преминавали товари с двете култури.

 

Износ на зърнени и маслодайни кутури

 

Култура

01.07. – 29.11.2014

01.07. – 29.11.2015

Изменение

Пшеница

635 785 т

849 360 т

33,60%

Ечемик

182 882 т

91 846 т

-49,80%

Рапица

157 515 т

88 335 т

-43,90%

Царевица

715 209 т

213 865 т

-70,10%

Слънчоглед

54 363 т

55 811 т

2,70%

 

 

08:00ч. 07.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.